Regulamin sklepu internetowego
Instrukcja zakupu biletów online
 
I. Zakres
 
1.      „Kołobrzeska Żegluga Pasażerska” Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Morskiej 7, 78 – 100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000104437, o numerze NIP 671-13-03-264 i kapitale zakładowym 1 973 000,00 oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje rejsy międzynarodowe na Bornholm.
2.      Niniejsza instrukcja określa zasady zakupu biletów w systemie online na organizowane przez „KŻP” Sp. z o.o.  rejsy po redzie.
3.      Zakupu biletów za pośrednictwem online mogą dokonywać osoby pełnoletnie.
 
II. Definicje
 
1.      Nabywca biletu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
2.      Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu.
3.      Pasażer – osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
4.      Bilet – bilet elektroniczny będący wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o świadczenie usług przewozu.
 
III. Zakup biletu
 
1.      Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wyboru liczby biletów, ich rodzaju oraz .
2.      Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz akceptacji niniejszej Instrukcji zakupu biletów online.
3.   W formularzach systemu online podczas rejestracji wymagane jest podanie następujących danych i informacji dotyczących Użytkownika:
 
a)      adres poczty elektronicznej na który zostanie wysłany bilet
b)      aktualny numer telefonu kontaktowego 
 
4.    W formularzach systemu online zalecane jest podanie:
 
a)      Imię i Nazwisko 

 

  
5.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Możliwe formy płatności:
a)      karta płatnicza i kredytowa: VISA, MasterCards, Diners Club International, JCB, American Express, Maestro, Visa elektron, blik
 
 
6.      Po skutecznym dokonaniu płatności kartą płatniczą, kredytową lub blikiem  Użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną e-mail z załączonym biletem
w formie pliku pdf do okazania na statku w swoim urządzenia mobilnym lub w formie papierowej po uprzednim wydrukowaniu.
7.      Posiadany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o świadczenie usług przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
9.      Prawidłowo wygenerowany bilet powinien zawierać: dane firmy Przewoźnika, datę wystawienia .
11. W celu otrzymania faktury VAT za opłaconą rezerwację należy, najpóźniej w terminie 7 od daty dokonania płatności, wysłać pisemny wniosek na adres elektroniczny kzp@pro.onet.pl(link sends e-mail) lub adres korespondencyjny (pocztowy) Kołobrzeska Żegluga Pasażerska z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Morskiej 7, 78 – 100 Kołobrzeg.
12. Faktury VAT przesyłane są za pośrednictwem poczty na koszt „KŻP” Sp. z o.o. w Kołobrzegu.
13. Zwroty biletów przyjmowane są w przypadku odwołania rejsu.  W pozostałych przypadkach Przewoźnik ma prawo do potrącenia 10% wartości biletu tytułem opłaty manipulacyjnej. Zwroty biletów dokonane w terminie krótszym niż 24 godziny przed rejsem nie będą honorowane zwrotem pieniędzy przez Przewoźnika.
 
IV. Prawa i obowiązki stron
 
1.      Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu http://www.jntar.kolobrzeg.pl  zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją zakupu biletów online.
2.      Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
3.      Serwis zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym.
4.      Techniczne uwagi dotyczące systemu online należy kierować na adres e-mail: admin@jantar.kolobrzeg.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl