Polityka prywatności
Polityka prywatności
 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Kołobrzeska Żegluga Pasażerska z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Morskiej 7, 78 – 100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym IX Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Koszalinie, KRS 0000104437, NIP: 671-13-03-264, wysokość kapitału zakładowego: 1 973 000,00 zł (zwana dalej „KŻP Sp. z o.o.”).
 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Morska 7, 78 – 100 Kołobrzeg lub pod adresem email kzp@pro.onet.pl(link sends e-mail)

3. „KŻP Sp. z o.o.” przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

a.Utworzenia konta koniecznego do zakupu biletu na rejs. Dane Osobowe jakie zbieramy to imię, nazwisko, adres mail oraz (w przypadku dobrowolnego podania) numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

b. Przeprowadzenia procesu rezerwacji i sprzedaży biletu na rejs. Dane Osobowe jakie zbieramy to imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, informacje na temat szczególnych potrzeb opieki lub pomocy w nagłych wypadkach.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Dane Osobowe zbieramy zgodnie z Dyrektywą Rady 1998/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów Państw Członkowskich Wspólnoty lub z portów Państw Członkowskich Wspólnoty (art.5 pkt.1).
 

4. Okres przechowywania Danych Osobowych:

a. Utworzenie konta w systemie – dane przechowywane są do czasu odwołania zgody,

b. Przeprowadzenie procesu rezerwacji i sprzedaż biletu na rejs. Zgodnie z ustawą o rachunkowości dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 

5. Pani/Pana dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana podczas procesu utworzenia konta w systemie oraz podczas rezerwacji i sprzedaży biletów na rejs.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b. Wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,

c. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 

7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 

8. W każdym momencie może Pani/Pan wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KŻP Sp. z o.o. za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Morska 7, 78 – 100 Kołobrzeg lub email: kzp@pro.onet.pl(link sends e-mail).
 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl